Regulamin użytkowania - sklepdubielecki.eu - alternatory, rozruszniki, akumulatory i inne...

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  www.sklepdubielecki.eu

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem: www.sklepdubielecki.eu/ 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedającym jest:

F. H. DUBIELECKI  Przemysław Dubielecki ,

ul. Żelazna 20

97-300 Piotrków Trybunalski .

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej  pod nr 8170, NIP : 771-102- 86-63

2. Adres do korespondencji: F. H. DUBIELECKI Przemysław Dubielecki, ul. Żelazna 20
97-300 Piotrków Trybunalski .

3. Dane kontaktowe :

Kontakt z Usługodawcą (Dział Obsługi Sklepu Internetowego) można uzyskać:

- pod numerami telefonów: +48 500234259 (pn-pt 8-17, sb 8-14),

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@sklepdubielecki.eu bądź biuro@alternatory.eu,

- korespondencyjnie.

 4. Wymagania techniczne 

1) W celu korzystania z usług świadczonych przez Sklep na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,0 włączoną obsługę Java Script, włączoną obsługę plików Cookies, aktywny adres e-mail.

2) Klient nie udostępnia treści prawnie zabronionych, treści propagujących przemoc.

3) Klient nie udostępnia treści zniesławiających lub naruszających dobra osobiste osób trzecich.

4) Klient nie rozsyła spamu.

5. Definicje

-  Regulamin – niniejszy regulamin o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

- Klient (Kupujący) – Kupującym w sklepie internetowym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.

- Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę za pomocą którego Klient klikając w hiperłącze przy wybranym towarze dokonuje jego zakupu.

- Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

- Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

- Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

- Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

- Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklepdubielecki.eu/, za pośrednictwem, którego Klient może zakupić wybrany Produkt.

- Strona – Usługodawca i Klient.

- Strona Sklepu– każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.sklepdubielecki.eu/

- Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 ZASADY OGÓLNE

 1. W Sklepie Internetowym www.sklepdubielecki.eu/dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz Formularz Zamówienia
 2. Sklep internetowy www.sklepdubielecki.eu/ prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Niektóre z produktów są regenerowane – dotyczy to wyłącznie produktów specjalnie oznaczonych w nazwie i treści.
 

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.sklepdubielecki.eu są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia w Sklepie przyjmowane są przez Stronę Sklepu. Zamówienia można składać  24 godz. na dobę na dobę przez 7 dni w tygodniu w ciągu całego roku kalendarzowego. Zamówienia składane drogą telefoniczną są możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego. Zamówienia złożone w piątek po godz. 15, w soboty, niedziele oraz święta będą realizowane od rana w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienia zostało złożone.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym jest rejestracja Klienta. Dopuszcza się sytuację złożenia zamówienia przez Klienta, który nie jest zarejestrowany za pośrednictwem formularza zamówienia, zamówienie złożone jednak w taki sposób będzie potwierdzane telefonicznie.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.
 5. W celu złożenia Zamówienia pośrednictwem Sklepu internetowego www.sklepdubielecki.eu należy wejść na stronę internetową  i dokonać wyboru zamawianego Towaru poprzez dodanie go do Koszyka. W czasie składania Zamówienia  – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość jego modyfikacji. W tym celu należy kierować się informacjami oraz komunikatami dostępnymi na stronie. Po podaniu przez Klienta wymaganych informacji wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Będzie ono zawierało informacje dotyczące:

- nazwy zamówionego Towaru,

- ceny Towaru z podatkiem VAT,

- koszt dostawy Towaru,

- wybraną metodę płatności,

- wybrany sposób dostawy Towaru,

- dane do wysyłki,

- dane do Faktury VAT.

5. W celu wysłania Zamówienia należy dokonać akceptacji Regulaminu, podać dane  osobowe oznaczone jako obowiązkowe, oraz nacisnąć przycisk ”Zamawiam i płacę”.
6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.
7. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość mailową „Twoje zamówienie nr ....” , która w swojej treści zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
8. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą przyjęcia zamówienia przez system informatyczny Sklepu internetowego. Do Klienta zostaje wygenerowane automatycznie  potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.
9. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
10. Klient może dokonać zmian w zamówieniu drogą e-mailową, pisząc na adres info@sklepdubielecki.eu, przed dokonaniem wysyłki.
11. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
12. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

§ 4 KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

 1. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.
 2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 1. Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej. Wysyłka kurierem odbywa się codziennie do godz. 15.00.
 2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach Sklepu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym (zwykle 1-2 dni robocze).
 3. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi poniżej. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.
 4. Wysyłki na terenie Polski:

- w przypadku wyboru płatności przelewem na nasze konto 25 PLN kurierem

- w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem serwisu transferuj.pl 25 PLN kurierem

- w przypadku wyboru płatności przy odbiorze 25 PLN kurierem

- podane ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT.

7. W przypadku dokonania zakupów za kwotę powyżej 1000 zł (netto) produkty wysyłane są na koszt Sprzedawcy


§ 5 DODATKOWE UPUSTY – PROGI RABATOWE

 1. Naszym partnerom Sklep oferuje atrakcyjne progi rabatowe, które premiują najbardziej aktywnych Klientów. Wraz z wygenerowaniem coraz większego obrotu klient otrzymuje coraz lepsze ceny. Wyróżniamy 3 progi: A (domyślny poziom cen), C i B. O spełnieniu kryteriów uprawniających do uzyskania lepszych cen poinformujemy Was mailowo lub telefonicznie. Próg rabatowy jest uznaniowym i czasowym bonusem, który upoważnia do dodatkowej zniżki. 

 - Obrót miesięczny 0 – 1000 zł netto – próg cenowy A

- Obrót miesięczny 1001 – 2000 zł netto – próg cenowy C

- Obrót miesięczny 2001 zł netto – próg cenowy B

2. Aby utrzymać dany próg cenowy należy generować, co miesiąc ustalone obroty. Jeżeli w ciągu trzech następujących po sobie miesiącach obroty nie zostaną utrzymane, wówczas próg cenowy zostaje zmieniony na niższy. O zmianie progu cenowego Klient zostanie poinformowany mailowo / telefonicznie na tydzień przed planowaną zmianą cen. Zmiana progu cenowego nie dotyczy zamówień będących w trakcie realizacji - dotyczy wyłącznie zamówień złożonych po zmianie progu.

§ 6 PŁATNOŚCI

 1. Na sprzedany Towar Sklep wystawia Fakturę VAT lub paragon fiskalny zgodnie z dyspozycją złożoną przez Klienta.
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności transferuj.pl lub przelewem na konto bankowe sklepu.
 3. Dostępne formy płatności :

- przelew na konto sklepu.;

Nr rachunku 03 1610 1319 2107 6600 8310 0001(SGB-Bank S.A.),

- płatność przy odbiorze ( za pobraniem) - należność pobiera kurier,

- płatność przez transferuj.pl

 § 7 ODBIÓR TOWARU

 1. Dostawy są realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera zalecamy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane prosimy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu, której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; 2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W tym celu może skorzystać ze wzoru formularza ustawowego, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, albo samodzielnie utworzyć  niniejsze oświadczenie . Korzystanie ze wzoru formularza ustawowego nie jest bowiem obowiązkowe.

4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres korespondencyjny: F.H. DUBIELECKI  Przemysław Dubielecki, ul. Żelazna 20, 97-300 Piotrków Trybunalski, lub przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną : na adres;  info@sklepdubielecki.eu  lub  biuro@alternatory.eu

5. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta.

6. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. W przypadku gdy Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym, przedsiębiorca  nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych z tego tytułu.
9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

10. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 § 9 PROCEDURA REKLAMACJI

1.Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego zgłoszonych do Sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa.

2. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

3.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następnych Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U z 2014 r. , poz. 121).

4.Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

5. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

6. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji  należy podać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres, nr  telefonu, nr zamówienia oraz opis przedmiotu reklamacji.

7.  Sklep rozpatrzy  reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą pocztową.

§ 10 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podczas składania Zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, dla celów związanych z realizacją Zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub żądania usunięcia. Dane są przekazywane dobrowolnie. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta  jest dobrowolne, ale w celu  zrealizowania złożonego zamówienia jest niezbędne.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych klienta następuje przez zaznaczenie odpowiedniego pola w czasie rejestracji  lub przy składaniu zamówienia w Sklepie internetowym . 
 5. Zgromadzone dane osobowe  podane  podczas rejestracji  w Sklepie internetowym   nie są udostępniane osobom trzecim z wyłączeniem przekazania danych  firmie kurierskiej w przypadku,  gdy  klient wybiera dostawę towaru  przesyłką kurierską albo w celu zwrotu kosztów dostarczenia towaru.
 6. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia.
 7. Sklep korzysta z  informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Z plików cookies korzystać mogą również współpracujący ze Sklepem reklamodawcy oraz firmy badawcze.
 8. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Możesz dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall (np. Norton Internet Security).
 9. Wyłączenie plików cookies może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu. Nie będzie można między innymi zalogować się na własne konto użytkownika.
 

§ 11 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Konsument może skorzystać z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń składając:

a) wniosek do wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego.

b) wniosek do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy wojewódzkich inspektoratach inspekcji handlowej.

2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne .  Oznacza to, że obie strony postępowania muszą się na nie zgodzić.

3. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określony został w  Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

4. Stosowne wnioski można otrzymać w sekretariatach wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej. Można  je pobrać bezpłatnie na ich stronach internetowych : https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

5. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php ,  https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

6. Informacje dotyczące dostępu do procedur polubownego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz uzyskania pomocy konsumenckiej  można uzyskać pod bezpłatnym numerem Infolinii Konsumenckiej: 800 889 866 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00), którą prowadzi Stowarzyszenie  Konsumentów Polskich.

7. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną w sprawie rozstrzygnięcia powstałego sporu między nim a przedsiębiorcą korzystając z  pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. Adresy rzeczników konsumentów są dostępne na: https://uokik.gov.pl/problemy.php?problem=68&wojewodztwo=0&miasto=0&x=40&y=5

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 1. Sklep internetowy nie stosuje Kodeksu dobrych praktyk, o którym jest mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
 2. Informacje, opisy oraz zdjęcia produktów umieszczone na stronie, stanowią własność Sprzedającego. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów reklamowych, promocyjnych bądź innych bez pisemnej zgody właściciela.
 3. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z Ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 4. W stosunku do przedsiębiorców spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Pełna treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie za  pośrednictwem strony internetowej :  www.sklepdubielecki.eu/ 
 6. Data opublikowania regulaminu 22.11.2014 r.